Sağlık Hayat

Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancılar02


Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası / Yeşil Plan

Türkiye’de oturma izni almak isteyen geçici TCKN veya VKN ile başvuruda bulunan 60 yaşa kadar yabancı uyruklu kişiler için düzenlenen “YEŞİL PLAN”; 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsayan bir sağlık sigortasıdır.

Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası sayesinde Türkiye çapında Demir Hayat Sigorta'nın anlaşmalı kurumlarında aşağıdaki avantajlardan yararlanabilirsiniz.

  • Şirket katılım payı %100 olacak şekilde Yatarak tedavi teminatını üst limit olmaksızın
  • Şirket katılım payı %60 olacak şekilde Ayakta tedavi teminatını 2.000 TL üst limit ile sunmaktadır.
  • Anlaşmasız kurumlarda giderler; tüm işlemlerde T.T.B.A.Ü tarifesi uygulanarak yatarak tedavi teminatından 20,000 TL üst limit ve %80 şirket katılımı, ayakta tedavi giderlerinde ise anlaşmalı kurum uygulamaları ve limiti ile aynı şekilde karşılanmaktadır.

Yatarak Tedavi

Doktorun, hastalığın tedavisi için cerrahi bir müdahaleyi veya cerrahi bir müdahale olmaksızın Hastaneye yatırılarak yapılması gereken tedaviyi bir rapor ve Demir Hayat Sigorta Ön Onay Formu ile belirtmesi şartıyla, hastanede yapılan her türlü tedavi giderleri, poliçede belirtilen limit ve ödeme oranı doğrultusunda özel ve genel şartlar çerçevesinde yatarak tedavi teminatından ödenir.

Ayakta Tedavi

Hastane, sağlık kuruluşu ve kliniklerde, veya özel muayenehanelerde doktorunuzun yapacağı muayene, verdiği reçeteli ilaç, gerekli gördüğü laboratuar testleri, tahlil-röntgen, ultrasonografi, MR, tomografi, EKG gibi tetkik masrafları ve fizik tedavi masrafları poliçede belirtilen limit ve ödeme oranı doğrultusunda özel ve genel şartlar çerçevesinde ayakta tedavi teminatından ödenir.

Bu planın genelge gereği sadece belirli şartlar altında iptali mümkün olabilmektedir. Konu ile ilgili detaylı bilgi için Demir Hayat Müşteri Hizmetleri’nin 0850 252 04 04 nolu telefonunu arayabilirsiniz.

Ödeme Koşulları

Ödemeler Peşin, 5 eşit taksit, 9 eşit taksit (Sanal Pos Blokeli) ve 9 eşit taksit (blokesiz) olarak yapılabilmektedir.

 

Genel Şartlar için tıklayınız.


Sağlıklı günler dileriz!