Sağlık Hayat

Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancılar02


Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası

Türkiye'de ikamet ederken karşılaşabileceğiniz sağlık sorunları ve tedavi masrafları karşısında Demir Hayat Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası size ideal destek sağlayarak Türkiye’deki yaşamınızda sağlığınızı güvence altına alır. Üstelik ikamet başvurusunda şart olan sağlık sigortası tanımına da tamamen uygundur.

Demir Hayat Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası; Sağlık Sigortası Genel Şartları ile 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsayan bir sağlık sigortasıdır.

Kimler yararlanabilir?

0 - 65 yaş arasındaki ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden yabancı uyruklu kişiler.

Hangi avantajları sağlar?

  • Demir Hayat Sigorta geniş anlaşmalı ağından yararlanılır.
  • İkamet izni başvurusunda sağlık sigorta gereksinimlerine uygundur.

Teminat kapsamı

Demir Hayat Sigorta, Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası ile, hastalık veya kaza durumunda oluşabilecek muayene, tedavi ve bakım giderlerinize, ayakta ve yatarak tedavi kapsamında teminat verir. Demir Hayat Sigorta ile tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi teminatı limitsiz, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 20.000 TL limit ve %20 sigortalı katılım payı ile karşılanır. Ayakta tedavi giderleri ise yıllık 2.000 TL limit ve  %40 sigortalı katılım payı ile karşılanır.

  • Yatarak Tedavi
  • Ayakta Tedavi
  • Küçük Müdahale

Bu planın, genelge gereği sadece belirli şartlar altında iptali mümkün olabilmektedir. Konu ile ilgili detaylı bilgi için Demir Hayat Müşteri Hizmetleri’nin 0850 252 04 04 nolu telefonunu arayabilirsiniz.

Genel şartlar için tıklayınız. 


Sağlıklı günler dileriz!