Sağlık Hayat

Gökkuşağı Sağlık Sigortası

gokkusagı2_800x300

Gökkuşağının altında sağlık var!

Her biri gökkuşağının renklerinden oluşan farklı teminatlarla ekonomik çözümler sunan Gökkuşağı Sağlık Sigortası, sizin ve sevdiklerinizin vazgeçilmez sağlık güvencesi olacak.

Gökkuşağı Sağlık Sigortası, 0 – 60 yaş arası herkesin kullanabileceği bir sigortadır.

Gökkuşağı Sağlık Sigortası teminatlarımız yatarak tedavi, ayakta tedavi, hamilelik ve doğum teminatları olarak üç ana bölümden oluşmaktadır.

Yenileme Garantisi Önemlidir!

Poliçenizin, 3. yılın sonundaki değerlendirmesine bakılarak “Demir Hayat Yenileme Garantisi”, 5. yılsonunda ise “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” elde etme hakkına sahip olursunuz.

Yatarak tedavileriniz limitsiz!

Gökkuşağı sağlık sigortanız seçtiğiniz plana göre yatarak tedavilerinizde, cerrahi bir müdahaleyi veya cerrahi bir müdahale olmaksızın hastaneye yatırılarak yapılan tüm tedavi giderlerini limitsiz olarak güvence altına almaktadır.

Ayakta tedavileriniz Gökkuşağı ile güvencede!

Ayakta tedavi kapsamında hastanelerde, kliniklerde veya özel muayenehanelerde, doktorunuzun yapacağı muayene, verdiği reçeteli ilaç, gerekli gördüğü laboratuar testleri (tahlil-röntgen, ultrasonografi, MR, tomografi, EKG) gibi tetkik ve fizik tedavi masrafları karşılanır.

Demir Hayat Anlaşmalı Kurumlar Listesi’nde yer alan kurum ve doktorların muayenehanelerinde yapılan tüm tedaviler %100’lü olarak karşılanmaktadır.

Peki, sigortanızda gözlük, lens ve diş teminatı olmasına ne dersiniz?

Dilerseniz gözlük, lens ve diş tedavisi gibi teminatları da ek prim karşılığında poliçenize dâhil edebilirsiniz.

Gökkuşağı’nda doğum anlaşmalı kurumlarımızda limitsiz!

Hamilelik, doğum ve bunlardan kaynaklanan her türlü komplikasyonları poliçede belirtilen limit ve ödeme oranı doğrultusunda özel ve genel şartlar çerçevesinde teminat kapsamında ödenmektedir. İstanbul'da Özel Echomar Göztepe Hastanesi ve İstanbul Cerrahi Hastanesi ile Ankara'da TOBB ETU Hastanesi anlaşmalı kurumlarımız arasındadır. Seçtiğiniz kurum ağına göre, doğum teminatı limitsizdir. (Doğum teminat limiti 2,500 TL ve üzeri sigortalılar için geçerlidir.)

Size özel avantajları kaçırmayın!

 • Yatarak tedavinizde iş gücü kaybını da güvenceye alıyoruz. Sigortalımıza raporlu olduğu günler için, sadece SGK kullanılması halinde günlük tazminat ödenmektedir.
 • Katılımsız %100 güvence ile sağlık taraması (check-up), diş teminatı, diyetisyen ve sigarayı bırakma tedavisi.
 • 40 Yaş üstündeki sigortalılarımıza PSA ve mamografi.
 • Yurt dışında 2,500TL’ye kadar ayakta tedavi teminatı.
 • Aile poliçesinde özel indirim.
 • Ayakta hasar/prim oranınıza göre hasarsızlık indiriminden faydalanabilirsiniz. Ayrıca yatarak tedavi teminatının kullanılması hasar/prim oranını etkilemeyecektir.
 • Yatarak tedavi güvencesi sahibi olan sigortalılarımız anlaşmalı kurumlarımızdaki ayakta tedavilerinde çok özel indirimlerden yararlanmaktadır.
 • Ücretli veya beyana bağlı vergi mükellefiyseniz Gelir Vergisi Kanununa gereğince ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.
 • İstanbul dışında kalan sigortalılarımızın poliçelerinde özel indirimler yapılmaktadır.
 • Karayolu ulaşımının mümkün olmadığı hayati tehlike arz eden acil durumlarda hava ambulansı hizmetiyle 7/24, 365 gün güvence altındasınız.
 • Poliçeniz dâhilinde 7/24, 365 gün tıbbi danışmanlık hizmeti alabilmektesiniz.
 • Trafik kazası, gıda zehirlenmesi, suda boğulma ve benzeri acil durumlarda poliçenizde ayakta tedavi teminatınız olmasa da tedavileriniz, yatarak tedavi kapsamında değerlendirilerek %100’lü olarak karşılanmaktadır.

Gökkuşağı Sağlık Sigortası Plan ve Teminatları

Plan Adı   Yatarak      Katılım Oranı    Ayakta Katılım Oranı
Kırmızı Limitsiz %100 Yok Yok
Turuncu Limitsiz %100 5.000 TL Yıllık %80
Lacivert Limitsiz %100 5.000 TL Doktorsuz/İlaçsız %80
Mavi Limitsiz %100 Alt Kırılımlı %80
Sarı Limitsiz %100 2.500 TL %80


Genel Şartlar için tıklayınız.

Sağlıklı günler dileriz.