Sağlık Hayat

Tek Primli Hep Birikim Hayat Sigortası

TEK PRİMLİ HEP BİRİKİM SİGORTASI

Hayallerinize ulaşmak artık daha yakın.

Hep Birikim Sigortası’ndan farklı olarak gelecekteki planlarınız için birikimlerinizi bu günden değerlendirebileceğiniz, sigorta süresine ait primi tek seferde ödeyebileceğiniz bir hayat sigortasıdır.

Neden Tek Primli Hep Birikim Sigortası Yaptırmalısınız?

Çünkü Demir Hayat Tek Primli Hep Birikim Sigortası’nda vefat, maluliyet gibi teminatlar bulunmadığından diğer birikimli hayat sigortalarına oranla ödediğiniz primlerin daha fazlası yatırıma yönlendirilir. Çünkü seçeceğiniz sigorta süresine ait primleri başlangıçta tek seferde ödeyeceğiniz için daha fazla gelir (kar payı) sağlarsınız.

Kimler Yararlanabilir?

18 - 75 yaşları arasındaki herkes bu sisteme katılabilir.

Demir Hayat Hep Birikim Sigortası’nın Özellikleri:

  • Minimum sigorta süresi 10 yıldır. Başlangıçta belirlenen sigorta süresi, yazılı başvuruyla sonradan değiştirilebilir.
  • Sigorta süresiyle sigortalının yaşının toplamı 85′ ile sınırlıdır.
  • Para cinsini TL'dir.
  • Sigorta süresine ait prim başlangıçta topluca ödenir.

Teminatlar

Yaşama İhtimali Teminatı

Sigorta süresi sonunda, sigortalı hayatta ise; yaşama ihtimali teminatı ile birikmiş kar payları beraber ödenir. Yatırım amaçlı bir poliçe olduğundan, yaşama ihtimali teminatı, başlangıçta ki yıllık primin %5 ile %10 arasında sınırlandırılmıştır.

Birikim Teminatı

Ödenen primler, teknik esaslar uyarınca yapılan kesintilerden sonra yatırıma yönlendirilir. Yatırıma konu olan primler ve gelirleri yani kar payları, birikim teminatını oluşturur.

Vergi Avantajı

Hayat sigortalarında dolaylı yoldan devlet teşviki uygulanmaktadır. Bu teşvik doğrudan katılım payı olarak değil de vergi indirimi olarak gerçekleştirilmektedir. Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellef iseniz, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 4697 sayılı kanun ile değişik 63/3 ve 89/1 bendlerine göre ödediğiniz primi vergi matrahından indirebilirsiniz. Bu imkândan yararlanabilmek için primlerinizi ait oldukları vadelerde ödemeniz gerekir. Priminizi ödediğinizi gösteren belgeyi çalıştığınız işyerinin ilgili bölümüne vermeniz halinde ödemiş olduğunuz prim limitler dâhilinde vergi matrahınızdan indirilecektir.İyi günler dileriz!