Sağlık Hayat

Kartopu Birikimli Hayat

kartopu_birikimli_hayat680x250
Birikimleriniz kartopu gibi büyüsün!

Kartopu Birikimli Hayat Sigortası, sigorta süresi boyunca sigortalının yaşam kaybı riskini teminat altına alan ve ek teminat olarak seçilmesi halinde kaza veya hastalık sonucu oluşabilecek risklere karşı da sizi güvence altına alan bir sigortadır. Ayrıca sözü edilen bu risklerin gerçekleşmemesi durumunda da poliçede belirtilen süre sonunda sigortalılara birikim kapitali sağlayan bir sistemdir.

Kimler Yararlanabilir?

18 - 60 yaşları arasındaki sağlıklı herkes bu sisteme katılabilir.

Kartopu Birikimli Hayat Sigortası’nın Özellikleri:

  • Minimum sigorta süresi 10 yıldır. Başlangıçta belirlenen sigorta süresi, yazılı başvuruyla sonradan değiştirilebilir.
  • Sigorta süresiyle sigortalının yaşının toplamı 70 yaşla sınırlıdır.
  • Sigortalı, sigorta başlangıç tarihinde, prim ödemesini yapacağı para cinsini TL, USD veya EURO olarak kendisi belirler.
  • Poliçenin primi yıllık, 6 aylık, 3 aylık veya aylık olarak ödenebilir.

Vergi Avantajı:

Hayat sigortalarında devlet teşviki uygulanmaktadır. Bu teşvik doğrudan katılım payı olarak değil de dolaylı yoldan vergi indirimi olarak gerçekleştirilmektedir. Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellef iseniz, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 4697 sayılı kanun ile değişik 63/3 ve 89/1 bendlerine göre ödediğiniz primi vergi matrahından indirebilirsiniz. Bu imkândan yararlanabilmek için primlerinizi ait oldukları vadelerde ödemeniz gerekir. Priminizi ödediğinizi gösteren belgeyi çalıştığınız işyerinin ilgili bölümüne vermeniz halinde ödemiş olduğunuz prim limitler dâhilinde vergi matrahınızdan indirilecektir.

Kartopu Birikimli Hayat Sigortası Teminatları:

Vefat Teminatı:

Sigorta başlangıç tarihinden sonra sigortalının vefat etmesi halinde ödenecek tazminattır. Yatırım amaçlı bir poliçe olduğundan, talebiniz doğrultusunda risk unsuru ve risk primi kesintisi minimum düzeyde belirlenebilir.

Birikim Teminatı:

Sigorta süresi sonunda, ödenen prim üzerinden teknik kesintiler yapıldıktan sonra nemalandırılarak oluşan birikimin sigortalıya geri ödenmesidir.


İyi günler dileriz!