Sağlık Hayat

Hep Birikim Hayat Sigortası

HEP BİRİKİM SİGORTASI

Daha fazlasını almak sizin de hakkınız!

Demir Hayat Hep Birikim Sigortası diğer birikimli hayat sigortalarından farklı olarak vefat, maluliyet gibi teminatlar içermemektedir. Bu sebeple ödediğiniz primlerden yatırıma yönlendirilen miktar normal hayat sigortalarına oranla çok daha fazla olabilmektedir. Hep Birikim Sigortası, gelecekteki planlarınız için daha fazla birikim elde etmenizi sağlayan bir sigorta sistemidir.

Kimler Yararlanabilir?

18 - 75 yaşları arasındaki herkes bu sisteme katılabilir.

Demir Hayat Hep Birikim Sigortası’nın Özellikleri:

  • Minimum sigorta süresi 10 yıldır.
  • Başlangıçta belirlenen sigorta süresi, yazılı başvuruyla sonradan değiştirilebilir.
  • Sigorta süresiyle sigortalının yaşının toplamı 85′ ile sınırlıdır.
  • Para cinsini TL'dir.
  • Primler yıllık, 6 aylık, 3 aylık veya aylık  devrelerde ödenebilir.

Teminatlar:

Yaşama İhtimali Teminatı

Sigorta süresi sonunda, sigortalı hayatta ise; yaşama ihtimali teminatı ile birikmiş kar payları beraber ödenir. Yatırım amaçlı bir poliçe olduğundan, yaşama ihtimali teminatı, başlangıçta ki yıllık primin %5 ile %10 arasında sınırlandırılmıştır.

Birikim Teminatı

Ödenen primler, teknik esaslar uyarınca yapılan kesintilerden sonra yatırıma yönlendirilir. Yatırıma konu olan primler ve gelirleri yani kar payları, birikim teminatını oluşturur.

Vergi Avantajı:

Hayat sigortalarında dolaylı yoldan devlet teşviki uygulanmaktadır. Bu teşvik doğrudan katılım payı olarak değil de vergi indirimi olarak gerçekleştirilmektedir. Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellef iseniz, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 4697 sayılı kanun ile değişik 63/3 ve 89/1 bendlerine göre ödediğiniz primi vergi matrahından indirebilirsiniz. Bu imkândan yararlanabilmek için primlerinizi ait oldukları vadelerde ödemeniz gerekir. Priminizi ödediğinizi gösteren belgeyi çalıştığınız işyerinin ilgili bölümüne vermeniz halinde ödemiş olduğunuz prim limitler dâhilinde vergi matrahınızdan indirilecektir.İyi günler dileriz!