Sağlık Hayat

Ekstra Birikim Hayat Sigortası

EXTRA BİRİKİM SİGORTASI

Rahat bir gelecek için ekstra yatırım fırsatı!

Ekstra Birikimli Hayat Sigortası, sigorta süresi boyunca sigortalının yaşam kaybı riskini teminat altına alan ve ek teminat olarak seçilmesi halinde kaza veya hastalık sonucu oluşabilecek riskleri de güvenceye alan bir sigortadır. Aynı zamanda bu risklerin gerçekleşmemesi durumunda poliçede belirtilen süre sonunda sigortalılara birikim kapitali sağlar. Sigorta süresi boyunca ödediğiniz primlerden yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutar günlük olarak yatırıma yönlendirilir.

Kimler Yararlanabilir?

18 - 60 yaşları arasındaki sağlıklı herkes yaşam standardının belirledikleri süre sonunda da sürdürülebilmesi için bu sisteme katılabilir.

Ekstra Birikimli Hayat Sigortası’nın Özellikleri:

  • Minimum sigorta süresi 10 yıldır. Başlangıçta belirlenen sigorta süresi, yazılı başvuruyla sonradan değiştirilebilir.
  • Sigorta süresiyle sigortalının yaşının toplamı 70 yaşla sınırlıdır.
  • Sigortalı, sigorta başlangıç tarihinde, prim ödemesini yapacağı para cinsini TL, USD veya EURO olarak kendisi belirler.
  • Poliçenin primi yıllık, 6 aylık, 3 aylık veya aylık olarak ödenebilir.

Vergi Avantajı

Hayat sigortalarında devlet teşviki uygulanmaktadır. Bu teşvik doğrudan katılım payı olarak değil de dolaylı yoldan vergi indirimi olarak gerçekleştirilmektedir. Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellef iseniz, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 4697 sayılı kanun ile değişik 63/3 ve 89/1 bendlerine göre ödediğiniz primi vergi matrahından indirebilirsiniz. Bu imkândan yararlanabilmek için primlerinizi ait oldukları vadelerde ödemeniz gerekir. Priminizi ödediğinizi gösteren belgeyi çalıştığınız işyerinin ilgili bölümüne vermeniz halinde ödemiş olduğunuz prim limitler dâhilinde vergi matrahınızdan indirilecektir.

Teminatlar

Vefat Teminatı

Sigorta başlangıç tarihinden sonra sigortalının vefat etmesi halinde ödenecek tazminattır. Yatırım amaçlı bir poliçe olduğundan, risk unsuru ve risk primi kesintisi minimum düzeyde belirlenmiştir.

Birikim Teminatı

Sigorta süresi sonunda, ödenen prim teknik kesintiler yapıldıktan sonra nemalandırılarak oluşan birikimin sigortalıya geri ödenmesidir.İyi günler dileriz!