Sağlık Hayat

Demir Bütçe Birikimli Hayat Sigortası

demir_bütce680x250
Birikimlerinizi değerlendirmenin en akıllı yolu!

Demir Bütçe Birikimli Hayat Sigortası sigortalıların primlerinin tümünü bir defada ödeyip en az 10 yıl sonra birikimini almaya hak kazandıkları bir yatırım planıdır. Primlerden teknik kesintiler yapıldıktan sonra fonlanarak sigorta süresi sonunda size kar paylarıyla birlikte geri ödenir.

Kimler Yararlanabilir?

18 - 60 yaşları arasındaki herkes bu sisteme katılabilir.

Demir Bütçe Birikimli Hayat Sigortası’nın Özellikleri:

  • Minimum sigorta süresi 10 yıldır.
  • Başlangıçta belirlenen sigorta süresi, yazılı başvuruyla sonradan değiştirilebilir.
  • Sigorta süresiyle sigortalının yaşının toplamı 70 yaşla sınırlıdır.
  • Sigortalı, sigorta başlangıç tarihinde, prim ödemesini yapacağı para cinsini TL, USD veya EURO olarak kendisi belirler.

Vergi Avantajı:

Hayat sigortalarında dolaylı yoldan devlet teşviki uygulanmaktadır. Bu teşvik doğrudan katılım payı olarak değil de vergi indirimi olarak gerçekleştirilmektedir. Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellef iseniz, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 4697 sayılı kanun ile değişik 63/3 ve 89/1 bendlerine göre ödediğiniz primi vergi matrahından indirebilirsiniz. Bu imkândan yararlanabilmek için primlerinizi ait oldukları vadelerde ödemeniz gerekir. Priminizi ödediğinizi gösteren belgeyi çalıştığınız işyerinin ilgili bölümüne vermeniz halinde ödemiş olduğunuz prim limitler dâhilinde vergi matrahınızdan indirilecektir.

 

İyi günler dileriz!