Sağlık Hayat

Fon Yönetimi

Fotolia_60596603_Subscription_XXL

Şirketimizin Hazine departmanı siz sigortalılarımızın satın aldığı Birikimli Hayat sigortası ürünlerinde yatırıma giden fonları, TC Hazine Müsteşarlığı’nın Hayat Sigortaları Yönetmeliği ile belirlediği yatırım araçlarına ve ilgili sınırlandırmalara uyarak yatırım kararı alır. Bunun yanında, müşterilerimizin piyasa risklerine karşı en yüksek seviyede korunabilmesi amacıyla resmi sınırlandırmalardan da daha koruyucu politikalar uygulanmaktadır.

Ağırlıklı olarak sabit getirili menkul kıymetler (devlet tahvili, hazine bonosu ve eurobond) ve kısa-orta vadeli mevduat ürünlerine yatırım yapılmakta, bununla birlikte, tahvil ve bonoların getirilerindeki dönemsel dalgalanmalardan maksimum ölçüde yararlanabilmek amacıyla alım-satım stratejisi de uygulanmaktadır. Para birimleri arasında açık pozisyon yaratarak kur riski taşımaktan özellikle uzak durulmaktadır. Amaç her zaman sigortalıların fonlarına enflasyon üzerinde getiri kazandırıp fonları en verimli şekilde değerlendirmektir.