Sağlık Hayat

Vergi İndirimi

img-vergi-indirimi

VERGİ İNDİRİMİNDEN NASIL YARARLANABİLİRSİNİZ?

Ücret karşılığı çalışanlar ve yıllık beyannameye tabi mükellefler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 63/3 maddesi ve 89/1 maddeleri gereğince vergi indiriminden yararlanabilirler. Sigortanın Türkiye’de kain ve Merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde düzenlenmiş bulunması şartıyla ücretli çalışan veya yıllık beyannameye tabi mükelleflerin, şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, issizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla vergi matrahından düşülebilir.

Bunun için sigortalı eğer ücretli çalışan ise işverenine ya da serbest meslek sahibi ise muhasebecisine ilgili döneme ait yatırdığı primi gösteren belgeyi vermelidir.

Bu indirim dikkate alınarak hesaplanan vergi tutarı ile mükellefin o yıl içinde ödediği vergi tutarı arasındaki fark, serbest meslek sahibinin ertesi yılda ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edilir veya ücretli çalışanlara işverenler aracılığıyla nakden iade edilir.

Eğer ücretli çalışıyorsanız ya da beyana tabi vergi mükellefi iseniz, Gelir Vergisi Kanunu’nun 63/3. ve 89/1. maddeleri gereğince şahsınıza, eşinize ve küçük çocuklarınıza ait hayat, ölüm, kaza, saplık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. Böylece, aylık ücretinizin %15’ine (bu tutar yıllık olarak asgari ücret tutarını geçemez) kadar ödeyeceğiniz sigorta primleriniz, bulunduğunuz vergi dilimine göre, daha ilk günden size kazanç sağlayacaktır.

Vergi Avantajınızı Hesaplayın

ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR