İnsan Kaynakları Politikamız

Demir Hayat Yönetici ve Eleman Profili’ne uygun, eğitim düzeyi yüksek, iyi yetişmiş, birikimli, yaratıcı, dinamik, kendini geliştiren elemanlarla çalışmak; şirketimiz amaçlarına uygun etkin eğitim vermek; çalışanlarımıza sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyer fırsatı yaratmak; dinamik ve değişimlere açık bir organizasyon yapısına sahip olmak; etkin iletişimi sağlamak, etkin bir performans değerlendirme ve kariyer planlama sistemi kullanmak, kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel ve takım performansını geliştirmektir.

Çalışanların yetki ve sorumluluk tanımları ile birlikte, bunların gerektirdiği iş gücü nitelikleri ve kişilik profilleri de ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

Kurulduğu 1995 yılından itibaren Toplam Kalite Yönetim anlayışını benimseyen Demir Hayat’da “Sürekli Gelişme” ile iyileştirme, böylece sadece hataları gidermek değil, işi geliştirmek de hedeflenmektedir.

Şirketimizde yılda bir performans değerlendirmesi yapılmaktadır. Ücret artışlarının ve başarı primlerinin yanısıra, özellikle satış kadroları için çeşitli şekillerde ödüllendirme sistemleri kullanılmaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl Bilgi Çağı olduğu için gelişen ve öğrenen organizasyonların rekabet avantajı sağlayacağını düşünüyor, çalışanlarımızın profesyonel gelişimine büyük önem veriyoruz.

ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemiyle, ürettiğimiz hizmetlerin takibini yapmak, uygunsuzluk veya müşteri şikayeti durumlarında izlenebilirliğini sağlamak, tüm hizmet üretim işlemleri boyunca geçirilen safhaları belirlemek amacıyla bir yöntem oluşturulmuştur.

Hizmet kalitesini test etmek ve yükseltmek, Toplam Kalite Yönetim Felsefesini geliştirmek, takım ruhunu ve çalışmasını artırmak, kalite iyileştirme faaliyetlerini yaygınlaştırmak amacıyla,1998 yılı TÜSIAD - KalDer Kalite Ödülü için başvuruda bulunmuştur. Bu başvuru süreciyle birlikte, TÜSIAD-KALDER Iş Mükemmelliği Modeli benimsenerek uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca 1999 yılında Kalder’in başlattığı Ulusal Kalite Hareketi’ne katılan ilk şirketler arasında yer almıştır.

Daha aktif, dinamik, etkin ve katılımcı bir şirket olarak çıtamızı en tepeye yükseltmeye kararlıyız.

Demir Hayat bu çalışma ruhu ve kalite bilinci içinde, yoğun bir rekabetin yaşandığı sigorta sektöründe, Toplam Kalite Yönetimi ile farklı bir şirket olarak 21. yüzyılda hızla yol almaktadır.

© 2008 - Demir Hayat Sigorta A.Ş. / Tüm hakları saklıdır. Tasarım: İYİBİR