Sağlık Problemlerimiz Olduğunda Yapılması Gerekenler

****Herhangi bir sağlık sorununuz olduğunda öncelikle anlaşmalı kurumlarımızdan birini tercih ediniz. Güncel Anlaşmalı Kuruluş Listemize web sitemizden ulaşabilirsiniz.
 
ANLAŞMALI BİR SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURDUĞUNUZDA;
• Ayakta tedaviler için anlaşmalı kurum POS, SYS veya internet yolu ile provizyon işlemlerini yapar.
• Anlaşmalı kurumda işlem yapılmadan önce provizyon alınıp alınmadığı teyit edilmelidir.
• Poliçenizde herhangi bir hastalık limiti, istisna uygulaması varsa anlaşmalı kurum otomatik olarak provizyon alamayacağı için doğrudan 444 04 04 aranarak sözlü provizyon alınması konusunda kurumu uyarabilirsiniz.
• Yazılı provizyon talepleri Demir Hayat Sigorta tarafından 30 dakika içinde değerlendirilerek, sonuç  anlaşmalı kuruma yazılı olarak bildirilir.
• Yatarak tedavide hastaneden çıkmadan en az 2 saat önce fatura dökümü hazırlanmalıdır.
• Anlaşmalı Kurumlarda yapılan işlemler için fatura ekstresinin, POS ve SYS slibi mutlaka incelenmeli ve hizmet alındığına dair imzalanmalıdır.
 
Devlet Üniversitesi Hastaneleri, Kamu Hastaneleri ve Demir Hayat’ın anlaşmalı kurumunun bulunmadığı illerden gelen tazminatlar için poliçe özel ve genel şartları doğrultusunda anlaşmasız kurumlara uygulanan kısıtlamalar uygulanmaz.
 
ANLAŞMASIZ BİR SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURDUĞUNUZDA;
 
Yatarak Tedavi Teminatı kullanımında;
Yatarak tedavi kapsamındaki tazminat taleplerinde sigortalıya ödemelerinin yapılabilmesi için Demir Hayat Sigorta A.Ş.’ ne iletilmesi gereken evraklar aşağıda belirlenmiştir.
• Dökümlü Hastane faturası ve teminat kapsamındaki giderlere ait diğer faturalar,
• Ayrıntılı ameliyat raporu,
• Patoloji raporu (Yapıldığı takdirde),
• Teşhis yöntemleri uygulandıysa sonuçları gösterir raporlar.
• Epikriz raporu
Hem kurumun hem doktorun anlaşmasız olduğu durumlarda ödenecek operatör ücreti ise 1 TTB ile sınırlandırılmıştır. Yatarak tedaviler için tazminat taleplerinde operatör ücreti, anestezist ve asistan ücretleri faturalarda ayrı ayrı belirtilmelidir.
Ayakta Tedavi Teminatı kullanımında;
Anlaşmasız sağlık kuruluşlarında yapılan her türlü tedavi için; Tedaviyi gerçekleştiren doktor tarafından doldurulmuş tazminat talep formu ve ekinde tazminat talebiyle ilgili tüm evrakların;
• fatura
• yapılan tetkiklerin raporları
• ilaç alınmışsa reçeteler
• ilgili ilaç fiyat kupürleri
• ödenen vizite ücreti için doktorun serbest meslek makbuzu ya da fatura asılları ile sigorta şirketine başvurulur.
Tazminat talep formunun doldurtulamadığı durumlarda hastalık veya yapılan tedavi ile ilgili doktor raporunun (epikriz) sigorta şirketine gönderilmesi gerekmektedir.
Demir Hayat Sigorta kartı, kimlik ile birlikte  kurum yetkililerine gösterilmelidir.

© 2008 - Demir Hayat Sigorta A.Ş. / Tüm hakları saklıdır. Tasarım: İYİBİR